αποξήλωση εργοταξίου
αποξήλωση εργοταξίου
αποξήλωση εργοταξίου

Αποξήλωση Εργοταξίου

Αποξήλωση κτιρίου όπου λειτουργούσε επιχείρηση. Αποξηλώθηκαν και περισυλλέχθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων

αποξήλωση εργοταξίου