αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος

Αποξήλωση Εγκαταστάσεων Καταστήματος Λιανικής

Αποξήλωση καταστήματος λιανικής, κρεοπωλείο, στην περιοχή της Αθήνας. Αποξηλώθηκαν όλα τα αντικείμενο εντός του κρεοπωλείου και όλα τα αντικείμενα διαφόρων μετάλλων (ψυγεία, εσωτερικές και εξωτερικές μονάδας κλιματισμού, κ.α.) περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν από την εταιρεία μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας όπου και έγινε η απαραίτητη διαδικασία διαχωρισμού των μετάλλων.

ανακύκλωση μετάλλων