αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος
αποξήλωση καταστήματος

Αποξήλωση Εγκαταστάσεων Καταστήματος Λιανικής

Αποξήλωση καταστήματος λιανικής, καθαριστήριο, στην περιοχή της Αθήνας. Αποξηλώθηκαν όλα τα αντικείμενα εντός του καθαριστηρίου και όλα τα αντικείμενα διαφόρων μετάλλων, περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν από την εταιρεία μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας όπου και έγινε η απαραίτητη διαδικασία διαχωρισμού των μετάλλων.

ανακύκλωση μετάλλων