Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικά Έργα, Κατεδαφίσεις και Αποκομιδή

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στα χωματουργικά και τεχνικά έργα αναλαμβάνοντας δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης.

επιχωματώσεις

Επιχωματώσεις

Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε πάσης φύσεως επιχωματώσεις με υλικά που έχουν προέλθει από εκσκαφές ή από αδρανή υλικά λατομείου. Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια μεταφοράς αποβλήτων εκσκαφών, καταδεφίσεων, κατασκευών (ΑΕΚΚ) και μη επικίνδυνων στερεών και αδρανών υλικών. Ενδεικτικά έργα είναι αυλές, κήποι, μαρίνες, αποβάθρες, διαπλάτυνση δρόμων,κ.α.

αποκομιδή

Αποκομιδή

Μεταφέρουμε εργαλεία εκσκαφής με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την νόμιμη εναπόθεσή τους σε συστήματα ανακύκλωσης. Με υπευθυνότητα και ασφάλεια δραστηριοποιούμαστε στην περισυλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή της Αττικής και περιφέρειας.

αποκομιδή

Εκβραχισμοί

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως εκβραχισμούς, έχοντας στον εταιρικό μας στόλο εξειδικευμένα μηχανήματα. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εκβραχισμό οικοπέδων και εκτάσεων σε περιπτώσεις που οι βράχοι εμποδίζουν την πραγματοποίηση ή εξέλιξη διαφόρων άλλων έργων και με τον απαιτούμενο σεβασμό τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

αποκομιδή

Ειδικές Εκσκαφές

Διαθέτουμε ποικιλία μικρών μηχανημάτων για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς χώρους. Ο εταιρικός μας στόλος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευρεία γκάμα μηχανημάτων για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς ή με περιορισμένη πρόσβαση χώρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες.